@import url( style.css );
~

[PR]̍L3ȏXVȂߕ\Ă܂B
z[y[WXV24Ԉȓɕ\ȂȂ܂B

? ??I?/a>

 ? ??I?> <p>? , ? ??? MB ?? ? ????  ? ??I ? ?? ? (15?0o) H ? <strong><em>?G?</em></strong> ? L. </p><p>   ?U ?I? ?  ???  ? <span style=??I?/span>, , ? G? D ???? ? D ?? I? ??G ?E? B@ ( ? ??/strong> ?S??A ? ??I ??). ? ?G? ?M H ? @?G? ?S?B ?/strong> ? G? D??Z ? ??I AG? H M ???. ? ??I features the same ? ? ??@A ? AA JK. @? ? M ?? ?: ?G @A? ?G ?/em> ??/em> ??I ?G ??I ?C?/a> ?D?? ?? ? A@? ? [ ??@?

? L ?A ? ? JD ?? ?L I?/strong> ??? IP-??, ?? o KE??/span>: CKE?? CKE? Z? CKE? ? ? A? ?, ??? C ? ? ??G ?E? Philips, ? ?? ??I ? ?.

, ? ? ? ??I ? ER? ? Z ? ? C ? ?A C.

B? ? ? ? C? ? ? ? ?? ?Q- I?/strong> ? FL ? IA , Z ??M Z ? ?.

? ??I @AA A? C ?, ? ?, ? @Z?/span> ?? ?? M? MB G? ?? -?, ???? E?Z ? @AA? Mitsubishi Electric, ? A? ??I ?B??/a> G?/strong>, ? ?Z?.

J??? ? FL? ? FL ?? ?, ? ?J? CR? ? ? ??I ? A?? @Z ??

??? ? A ? ?? ?? ?E? G ? ? -CA ? ??I D ?, G? ? ??I? C? ?? ?? ???M ? ?I?M ? ?

A? ??G? I, ?Z ?K?L, A MH FC? ? @?G? ? - AA ? ? ??I ?? ?ACZ ??I?/a> ?ACZ ??I ? ? ?? ?. ? ?? ?????? ? ? ?D D??Z ?? ??Z ?M?? ???, ?ACZ ??I ?? ??? G ?? ?.

A? ??? ?QZ ??, D ?? C G ? ( C? C @? ??? ????Q?Z ?AK.

, ? ? -G?? ? ? ??/span> 5- ??.? @? ? ?I ? ? ? ??I ??G ????.

B?? ? M , M ??H: ? ? ? C?M ?? ? FZ (? ?P??. Q? ? ?A?G ? (?, ?.), ? ? D? EM ? A? ??I JB poe ??M?/span> ?? ? ? ? ???

?@ ??? ? ? ?? Z ??? ? ?? ?? ?Z ? ? ?? ?? ?/strong> ?? ? ?, ?? ?H ??M? ? ? ?? ? ? JAM ?, ??? ? ??? ? D ?? ?, M ? ??I? ? J?? ?S??M ? G ?? ? C?Z , - ??/em> ?? ??[? ? ??I ??L @, ? ?/em> .

?? ?? ?; C ? ??I D G ? BG? ?M ? DC?H ?? ????M ? ??I @?G? ?B @??K?Q ? ??I?/em>

  1. NikoTini — 25.05.2016 в 21:18:20 ? ? ?? K ? AA?" " D CM ???? ??? ?: K ? ?, G??, ?LH ?G? M ?? ??E?? CB C?, G? ? CM M F? ?B C ? ? ?B? ??B @AA?, ?GZ ? B? ? C? KF D ? @Z M? (? C? ??K @?G? ?? ?B ????? ?LH ? exitec-750 I ?? ? ?LA. U? ? C ?M ?F @?? M, ? ? ?Z ? DM ? ? M FLB ??G?. H ?AC ?I? ?? MicroSD M ? ?? (MicroSD @? 32 ? B? ?G??
  2. EPISODE — 26.05.2016 в 21:56:49 M CKE?A L ?? ?J? ?AC D , I?? ?J? ? ? L ? ?? ? ??Z 3G QD? - ? ? ? @G? A; - ? C ?B? . C? 19 LED ???E @G?, ?A? AB ?A ?.. B M? ? ?? ?A ??, ? ?? ??G? I ?BD D. ? ??? ? L M @AA? (AA? DVR, ? ???? ??) Z ?Q ??G? Z ?Q? G ?A ??M QM @ A??
  3. Death_angel — 26.05.2016 в 20:11:11 @ G? ?Z ? ?? C H ? ?? GSM ? . ? TANTOS ?DA "-" ? ?R ?B G??? B@ ?G C ? D ?? ? ? K, ? ?? ?? ??), M ? ? J? ??? ?H, DEZ ? ? ?? ?Z - ? AE??. Magistral H? ? DEZ ?Q ? ? ? ? L? CB?? ?AA ?? GB ? ?B ? B?Z Q?? ?B @G? ??B ?? ??? ? G? H C? ?[. ? ? D ? ? ??M? C ? M I mS-TL4 + + Defen Time 2. H?, D ?? 90 A ? C ? ?? C? ???? TL ?? ??Q I? ? ? ? ?B ??M ??C ?? D ?? ? ?? ? R? ??? ?. ?, ?GC??.
  4. Bakinskiy_Avtos — 26.05.2016 в 11:14:45 CB???, 27, ?D ? @, 5-??? B ? CM, 83,9% ? D ?? , M ?B D @AA ?? , @ ??? , ? A? ? ? , Z ?? ?? ? ? ID ?. ?M ??G ? D ? BGG? ??G? ?LH ? ? B? CM ?MG? ?? ? ?? G??? Q D ?G?. ? G ? ? ?M C GSM CKE? G ? ?@M ? ??? (?), ??LB QD? LB ? H? JG - ?F ? ?A ? ? ?H ?AC?H ??Q 210 A - D , ? Q D ? 160-170 A (? K @?? ? ? ? 180 A ??M @? A? DEM). ??D, ?M @AA ???? (?, ? ?? ?G?H I -? ?M.
  5. rebeka — 27.05.2016 в 19:54:57 J?? @AA? ???? B@ , ? @?? ?, D?M ? B?? . G? ? ? H @M @B ? AH B?? @F? . "I" ? JAA ?, R ? HM ?, ?? E ?? M-?? ? ?E, ?B ?. B ? ?? GP @ ? ?G??